| Presentation | Fakta | Bilder | Syskon | MH | Korning | Resultat |El-Jo-Mi's I-kull, född 2002-04-02
Namn Testiklar HD AD Ögon Mental Bruks Lydnad Agility Utställning Övrigt
I'm A Beliver
KORAD LPII SE UCH
u.a. A/A 0/0 u.a. MH
KORAD
Ekl sph
hkl rpt
2:a pris
klass III
CERT x3 GK BH-prov
KORAD 207p. Avel.
In The Ghetto
SE VCH
u.a. B/B 0/0 * MH GK akl sph 1:a pris
klass I
1 ÖKL 1:a pris ÖKL Viltspår
Ej GK MT: 53p
I'm Ready
KORAD
u.a. B/B 0/0 * MH
KORAD
GK. lkl sph 1:a pris
klass I
CK KORAD 234p.
Kastrerad
Incrediball Ira
KORAD LPI
tik A/A 0/0 u.a. MH
KORAD
Uppfl. lkl sph 1:a pris
klass II
CERT KORAD 184p.
Avel. Död 2009.
In Action
KORAD
tik B/B 0/0 u.a. MH
KORAD
Uppfl. akl sph 1:a pris
klass II
1 ÖKL GK BH-prov
KORAD 138p. Avel.
Irma la Couce tik A/A 0/0 u.a. MH Uppfl. akl sph 1:a pris
klass II
CK Död 9 juli-04; trafikolycka
                                                              * Kronisk Ytlig Keratit / Pigmentös Keratit, "Pannus"
El-Jo-Mi's T-kull, född 2004-07-07
Namn Testiklar HD AD Ögon Mental Bruks Lydnad Agility Utställning Övrigt
To Morrow
KORAD TJH(FM) LPI
u.a. B/B 0/0 MH
KORAD
Uppfl. akl sph 1:a pris
klass I
CERT KORAD 167p
Saknar P3 vä. överkäke.
TJH bevakning
The Real Me u.a.
 
A/A 0/0 u.a. MH 3:e pris
klass I
Ej GK MT
Try Again u.a.
 
A/A 0/0 MH CK Ej GK MT: 94p
Toy Boy
KORAD LPI
u.a.
 
A/A 0/0 u.a. MH
KORAD
uppfl. akl sph 1:a pris
klass I
JUNKL: 1
HP
KORAD 219p
GK anlagsprov bevakning
To You
LPI
tik A/A 0/0 * MH akl sph 1:a pris
klass II
JUNKL: 1
HP
GK AKL viltspår
Ej GK MT: 102p
Skada i bogen, kroniska förändringar.
Tears of Joy tik
 
A/A 0/0 u.a. MH GK lkl sph
GK lkl sök
1:a pris
klass I
CERT Ej GK MT
Kastrerad.
                                                              * Retinopati, sannolikt ej ärftligt