| Presentation | Fakta | Bilder | Syskon | MH | Korning | Resultat |Testdatum: 2004-08-15   Arrangör: Ö-viks BK
Domare: Elisabeth Boqvist & Kjell-Åke Persson
Mentala egenskaper Bedömning Värdetal Poäng
I. Tillgänglighet
koeff: 15
Tillgänglig, öppen +3 45
II. Kamplust, jakt
koeff: 8
Måttlig +2 16
III. Kamplust, social
koeff: 6
Obetydlig -2 -12
IV. Temperament
koeff: 10
Livlig +3 30
V. Skärpa
koeff: 5
Obetydlig utan kvarstående aggressivitet -1 -5
VI. Försvarslust
koeff: 5
Obetydlig -2 -10
VII. Nervkonstitution
koeff: 35
Något nervös -1 -35
VIII. Hårdhet
koeff: 8
Något vek +2 16
IX. Dådkraft
koeff: 8
Måttlig +1 8
X. Skottfasthet Skottfast +  
Summa: 115
Minskningstal: -62
Slutpoäng: 53p
Ej GK