| Presentation | Fakta | Bilder | Syskon | MH | Korning | Resultat |


El-Jo-Mi's Irma la Couce

HD A/A, ED 0/0, Öga ua
Avliden 2004 i trafikolycka.


Foto: Siv-Anne Johansen.

Uppflyttad appell spår
Lydnadsklass II, 1:a pris
Utställning - CK

Genomförd MH - känd mental status

Ägare: Siv-Anne Johansen, Boliden.
Hemsida