| Presentation | Fakta | Bilder | Syskon | MH | Korning | Resultat |


El-Jo-Mi's Tears of Joy

HD A/A, ED 0/0, Öga ua, kastrerad


Godkänd lägre spår
Godkänd lägre sök
Lydnadsklass I, 1:a pris
Utställning - CERT

Genomförd MH - känd mental status

Ägare: Monika Forsberg, Lycksele.