| Presentation | Fakta | Bilder | Syskon | MH | Korning | Resultat |


KORAD TJH(FM) LPI
El-Jo-Mi's To Morrow


HD B/B, ED 0/0, saknar P3 vänster överkäke


Oktober 2008.


Oktober 2008.

Tjänstehund, bevakning
Uppflyttad appell spår
Lydnadsklass I, 1:a pris
Utställning - CERT

KORAD 167 poäng
Genomförd MH - känd mental status

Ägare: Kristina Boldén, Härnösand.