| Presentation | Fakta | Bilder | Syskon | MH | Korning | Resultat |


KORAD
Subtils Fifille


HD ua, Öga ua


Uppflytt appell apår
Godkänd lägre sök
Lydnadsklass II, 1:a pris
Utställning - CERT x3, CACIB

KORAD 219 poäng
Godkänt karaktärsprov, vind & ljud

Foto: Eleanor Dahlberg, El-Jo-Mi's kennel.