| Presentation | Fakta | Bilder | Syskon | MH | Korning | Resultat |


KORAD LP
El-Jo-Mi's Doreen


HD ua


Uppflytt appell rapport
Lydnadsklass II, 1:a pris
Utställning - CERT x2

KORAD 190 poäng
Godkänt karaktärsprov, vind & ljud

Foto: Annica Blom, Örnsköldsvik.